När jag blir STOR

Välkommen!

På denna sida kan du få inspiration och konkreta tips på hur du förverkligar dina drömmar och kanske hittar meningen med ditt liv. Det är baserat på egenupplevda händelser som du kan läsa mer om i Min berättelse.

När jag blir stor inriktar sig på studie- och yrkesval.

Följ de 3 korta svåra stegen

  1. Första steget handlar om att identifiera sig själv. Du kan vara alltifrån en student på högstadiet, gymnasiet eller "vuxen" som vill byta jobb.
  2. Andra steget innebär att man gör efterforskning på vad man vill arbeta med.
  3. Sista steget är när du bestämt dig. Hur gör jag för att bli det yrke jag valt? Vilka möjligheter erbjuds i Sverige?
You have to believe in yourself.
That's the secret.

Charlie Chaplin